Zoca Gradnja d.o.o.

Projektovanje

U projektovanju, izgradnji, kao i u celokupnom poslovanju primenjujemo isti princip – da smo sigurni da potpuno razumemo naše kupce i njihove aktivnosti u prostoru koji projektujemo za njih.

Naš tim cine licencirani inženjeri, gradevinarstva, arhitekture  i elektrotehnike ciji je glavni cilj da ideje naših klijenata pretvaraju u realnost.  Holisticki pristup projektima nam omogucava da ucestvujemo u citavom životnom ciklusu projekta - od ideje, detaljne analize zahteva, ciljeva i ocekivanja naših kupaca, preko skica i crteža, procene izazova u realizaciji, kreiranja kompletne projektne dokumentacije do implementacije i podrške pri izgradnji. Drugim recima, ovakav pristup sa strane korisnika se zove projektovanje po sistemu "kljuc u ruke".

U procesu projektovanja koristimo tehnike za vizuelizaciju, kako bismo na osnovu 2D i 3D prikaza pružili svim ucesnicima u projektu jasnu sliku buduceg objekta. Na ovaj nacin, ne samo da potvrdujemo da smo razumeli namenu objekta i da smo na dobrom putu da ispunimo ocekivanja klijenata, nego i testiramo moguce situacije tokom izvodenja projekta. Najnoviji softverski alati za modelovanje i analize koje koristimo, nam u tome znacajno pomažu.

projektovanje.jpg


 

izgradnja.jpg

 


 


Silverlight Version Rss